Fysiotherapie

Bijna drie miljoen mensen, jong en oud, vinden jaarlijks hun weg naar de fysiotherapeut. Het kan daarbij gaan om klachten opgedaan tijdens het werk of sporten. Het kunnen ook de lichamelijke gevolgen zijn van een verkeerde beweging, een ongeluk, ziekte of, gewoon door ouder worden.

MET DE FYSIOTHERAPEUT BENT U SNEL WEER IN BEWEGING

De fysiotherapeut luistert naar de reden van uw komst en uw wensen tot verbetering. Hij kijkt samen met u naar uw lichamelijke situatie en uw mogelijkheden. Met zijn adviezen en oefeningen zorgt hij ervoor dat u weer beter kunt bewegen.  Zo haalt u uit het leven wat erin zit.

Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit passieve fysiotherapie, actieve oefentherapie en massagetherapie, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten.

De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal de fysiotherapeut ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hen helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen of sporten te hervatten b.v. na een operatie van schouder, heup, enkel of knie.

De fysiotherapeut baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten en vertaalt deze kennis naar de praktijk situatie toe. In de fysiotherapeutische benadering speelt de balans tussen belasting en belastbaarheid van een individu een centrale rol. Belasting is de hoeveelheid kracht die op een bepaald moment op het lichaam inspeelt. Een gezonde hoeveelheid belasting is nodig om optimaal te kunnen functioneren. Belastbaarheid is de hoeveelheid (in)spanning die het lichaam tijdens een bepaalde periode kan verdragen. Indien de balans tussen beide factoren verstoord is, kunnen stoornissen ontstaan. Onderbelasting (te weinig bewegen) kan klachten in stand houden of zelfs veroorzaken, maar een grotere belasting dan de belastbaarheid aankan, kan ook klachten veroorzaken. De patiënt leert bij ons het evenwicht tussen de individuele belasting en belastbaarheid zelf te herstellen.   

Zowel de fysiotherapeut als de manueel therapeut is sinds 1 januari 2006 direct toegankelijk, zonder verwijsbriefje van de huisarts of specialist. Fysio- Manueeltherapie Tiellemans zet deze informatie graag voor u op een rij.