Tarieflijst fysiotherapie / manuele therapie

Deze tarieven gelden alleen als u geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie / manuele therapie bij uw zorgverzekeraar heeft . Als u dit wel heeft, dan brengen wij het tarief in rekening dat is vastgelegd in het contract dat wij met uw zorgverzekeraar hebben afgesloten. De kosten van alle behandelingen worden dan volledig door uw zorgverzekeraar aan ons vergoed (tot het maximale bedrag van uw aanvullende pakket is bereikt). Verreweg de meeste mensen hebben een aanvullende verzekering voor fysiotherapie / manuele therapie, maar kijk voor de zekerheid uw aanvullende polis nog even na of neem contact op met uw zorgverzekeraar. De betalingsvoorwaarden van het KNGF zijn van toepassing.

€38,00 – Fysiotherapie behandeling
€45,00 – Fysiotherapie behandeling incl. toeslag aan huis
€37,50 – Fysiotherapie behandeling incl. inrichtingstoeslag
€48,00 – Manuele therapie behandeling
€55,00 – Manuele therapie behandeling incl. toeslag aan huis
€47,50 – Manuele therapie behandeling incl. inrichtingstoeslag
€25,00 – Niet nagekomen afspraak
€52,00 – Eenmalig consult (op verzoek van huisarts)
€13,00 – Screening
€40,00 – Intake en onderzoek na screening
€40,00 – Intake en onderzoek na verwijzing
€42,00 – Lange zitting bij complexe of meervoudige zorgvragen
€30,00 – Eenvoudige korte rapporten
€45,00 – Gecompliceerde, tijdrovende rapporten
€12,50 – Telefonische zitting
Variabel: Verstrekte verband-/hulpmiddelen
 

Vergoedingen

Voor informatie over hoe goed u verzekerd bent, kunt u kijken op: www.defysiotherapeut.com onder het kopje bent u goed verzekerd, of op www.kiesbeter.nl